எழுதியதில் பிடித்தது  

பதித்தவர் : எழில்பாரதி in

பயணத்தில் இணைத்துக்கொண்ட நவின்க்கு என் நன்றிகள்....


நான் பதித்ததில் என்னை மிகவும் கவர்ந்தது என்பதை விட என்னை மிகவும்

பாதித்த‌து என் தாத்தாவின் நினைவாக எழுதிய "வெற்றுத்திண்ணை"....ந‌ம்மோடு ப‌ய‌ணிக்க‌ப்போவோர்


பிரேம்
ப்ரிய‌ன்
அருட்பெருங்கோ
ந‌ந்தா
நிலார‌சிக‌ன்