விடையாய் நீ!!  

பதித்தவர் : எழில்பாரதி
எனக்குள் 
எழும் 
ஓராயிரம்
கேள்விகளுக்கான 
ஒற்றை
விடை
நீ!!
This entry was posted on Sunday, September 18, 2011 . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 மழைத்துளிகள்

கவிதை போலவே படமும் ஒற்றை கிளிக்கில் பேசுகிறது போங்கள்...!

Post a Comment